top of page
  • Sabbatvierende ZDA gemeente

Voor kinderen: vrienden van God

Laten we samen op een bijzondere reis gaan en leren over enkele geweldige mensen uit de Bijbel, die vrienden van God waren. We beginnen met Noach en reizen door de tijd om te ontdekken waarom het zo belangrijk is om van God te houden en Zijn wetten te volgen. En we krijgen zicht op het einddoel: samen met Jezus naar de hemel gaan, als Hij terugkomt naar de aarde om ons op te halen.


Noach was een vriend van God en hij leefde heel lang geleden. God gaf hem de opdracht om een grote ark te bouwen, want er zou een grote overstroming komen. Noach gehoorzaamde God en redde zo zijn familie en veel dieren. Dit laat zien dat gehoorzaamheid aan God ons kan helpen, zelfs in moeilijke tijden.


Abraham hield veel van God en probeerde altijd te doen wat juist was. God hield ook van Abraham en beloofde hem dat zijn nageslacht zo talrijk zou zijn als de sterren aan de hemel. Abraham gehoorzaamde God en vertrouwde op Zijn belofte. Het leert ons dat we God moeten vertrouwen en geloven in Zijn beloften.


Mozes bij de brandende braamstruik, kinderverhaal vrienden van God, met puzzel

Mozes leidde het volk Israël uit Egypte en naar de vrijheid. Mozes gehoorzaamde Gods wetten en leerde anderen over Gods liefde. God sprak zelfs met Mozes vanuit een brandende struik! Dit herinnert ons eraan dat het belangrijk is om Gods wetten te gehoorzamen en te luisteren naar Gods stem.


David was een jonge herder die koning werd. Hij maakte fouten, maar hij hield van God en vroeg om vergeving. God hield van David, die ook prachtige liederen schreef om God te eren. Het laat zien dat we altijd vergeving kunnen vragen als we fouten maken.


Salomo werd bekend om zijn wijsheid. Hij vroeg God om wijsheid en God gaf hem veel wijsheid. Salomo bouwde een prachtige tempel voor God. Dit toont aan dat we God om wijsheid kunnen vragen als we niet weten wat te doen.


Dan is er Daniel, een slimme man die van God hield en altijd bad, zelfs als dat niet mocht van de koning. God hielp Daniel en hij kon overleven tussen de leeuwen, omdat hij trouw bleef aan God. Hiervan kunnen we leren dat gebed en vertrouwen op God ons kunnen beschermen.


Jona was een man die eerst niet naar God wilde luisteren, maar uiteindelijk deed hij dat wel. Hij vertelde de mensen in Nineve over God en ze bekeerden zich. Het is belangrijk om naar God te luisteren en Zijn woord met anderen te delen.


Deze bijzondere mensen uit de Bijbel hielden van God en volgden Zijn wetten. Ze waren vrienden van God en God zegende hen. Het is van belang dat ook wij van God houden en Zijn wetten gehoorzamen.


Jezus wederkomst en onze vriend en heiland,  kinderverhaal vrienden van God, met puzzel

En weet je dat Jezus snel zal terugkomen om ons naar een prachtige plek te brengen waar geen pijn of verdriet meer is? Dus laten we, net als de mensen uit de Bijbel, altijd van God houden en op Hem vertrouwen, Zijn wetten gehoorzamen en ons verheugen op de dag dat Jezus terugkomt om ons mee te nemen naar de hemel.


Laten we bidden en God danken voor Zijn liefde en beloften. Laten we proberen elke dag net zoals deze bijzondere mensen uit de Bijbel te zijn, zodat we ook vrienden van God kunnen zijn.


Puzzel voor kinderen: vrienden van God

Puzzel voor kinderen: kruiswoordraadsel
Klik op de puzzel om te downloaden

Horizontaal

Verticaal

2. Wie bouwde een grote ark om te ontsnappen aan een grote overstroming? Genesis 6:13-22 5. Welk gebod van de tien geboden toont aan dat God Schepper is? Exodus 20:2-17 6. Wat is het gevolg van het overtreden va Gods wet? Romeinen 6:23 9. Welke dag gaat, volgens het Nieuwe Testament, onmiddelijk vooraf aan de eeste dag van de week? Mattheus 28:1 11. Wie vertelde verhalen over schapen, muntstukken en verloren zonen om belangrijke lessen te leren? Lucas 15 12. Op welke dag werd een dubbele portie manna verzameld? Exodus 16:22-30 14. Wat is de betekenis van het woord Sabbat? Exodus 20:8-11 15. Wie was de koning die bekend stond om zijn wijsheid en bouwde de tempel in Jeruzalem? 1 Koningen 3:5-14

1. Wat neemt Christus weg? Johannes 1:29 3. Wat wordt er gezegd van iemand, die voorgeeft de Heer te kennen, maar Zijn geboden niet houdt? 1 Johannes 2:4 4. Wie leidde het volk Israël door de Rode Zee toen het water spleet? Exodus 14:21-22 7. Wie versloeg de reus Goliath met een steen en een slinger? 1 Samuël 17:49-50 8. Wie werd in een leeuwenkuil gegooid maar bleef veilig omdat God hem beschermde? Daniël 6:16-23 10. Wie kreeg een belofte van God dat zijn nageslacht zo talrijk zou zijn als de sterren? Genesis 15:5 13. Wie werd door een grote vis opgeslokt en later weer op het droge gespuugd? Matteüs 12:38-41

Het antwoord op de puzzel kun je vinden door de letters in de gele vakken achter elkaar te zetten.

Recente blogposts

Alles weergeven

Komentáře


bottom of page