top of page
  • Sabbatvierende ZDA gemeente

Gebedsteam Sabbatvierende ZDA gemeente Ede

Bijgewerkt op: 20 sep. 2023

Ede, 2 september 2023 - De Sabbatvierende ZDA gemeente Ede kondigt met vreugde de oprichting aan van een nieuw gebedsteam, dat gewijd is aan het vervullen van de geestelijke behoeften van de gemeenschap. Dit initiatief heeft tot doel samen te bidden voor de noden van mensen binnen en buiten de gemeente en God te danken voor Zijn zegeningen.


Het gebedsteam heeft zich ten doel gesteld om de behoeften van de gelovigen en de lokale gemeenschap in hun gebeden te betrekken. Of het nu gaat om persoonlijke verzoeken voor genezing, troost, leiding in moeilijke tijden of het uiten van dankbaarheid voor zegeningen, het gebedsteam staat klaar om te helpen.


Gebedsteam Ede staat voor u klaar

Vertrouwelijkheid staat voorop, benadrukt de gemeente. Alle gebedsverzoeken worden met de grootste zorg behandeld en zullen nooit zonder toestemming worden gedeeld met derden. Het doel is om een veilige plek te creëren waar mensen hun geestelijke behoeften kunnen delen en weten dat er voor hen wordt gebeden.


Gebed is een middel is om onze zorgen en angsten aan God toe te vertrouwen, met de overtuiging dat Hij voor ons zal zorgen. "Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God" - Filippenzen 4:6.


De Bijbel onderstreept het belang van volhardend gebed als een manier om onze zwakheden te overwinnen en standvastig te blijven in ons geloof. "Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak" Mattheüs 26:41


Gebed is een levensstijl, waarin we voortdurend in verbinding staan met God, Hem danken voor Zijn zegeningen en Hem om leiding vragen. "Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u" 1 Thessalonicenzen 5:16-18.


Het gebedsteam van de Sabbatvierende ZDA gemeente in Ede zet zich in om deze leer in praktijk te brengen en gelooft dat gebed een krachtig middel is om gemeenschap en spirituele groei te bevorderen. Ze verwelkomen iedereen die gebed nodig heeft of God wil danken.


Heeft u een gebedsverzoek, dan kunt u deze via het contactformulier aan ons doorgeven onder vermelding van "gebed".

30 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page