top of page
  • Sabbatvierende ZDA gemeente

Voor kinderen: 28 Geloofspunten, deel 1

Wat geloven wij?

Dat is een vraag die je misschien niet zo makkelijk kan beantwoorden. Want er is zo veel over te vertellen! En misschien weet je ook nog niet alles. Wat wij, zevendedagsadventisten, geloven heeft de kerk voor volwassenen samengevat in de 28 geloofspunten. In die geloofspunten staat kort beschreven wat de Bijbel ons leert.


Om voor kinderen de 28 geloofspunten begrijpelijk te maken, komen hier 28 lessen, die de kinderen kennis laat maken met de basisprincipes van het adventisme. De eerste vijf geloofspunten gaan over wie God is en hoe we van en over Hem kunnen leren.


De Bijbel, het Woord van God

28 ZDA geloofspunten voor kinderen 1 de Bijbel het Woord van God

Samen met mijn kinderen ga ik meerdere keren per maand naar de bibliotheek. Dan leveren we een hele stapel boeken in en zoeken we grote tas vol boeken uit om weer mee naar huis te nemen. In de bieb zijn heel veel verschillende soorten boeken te vinden. Verhalen over vroeger of over dieren, met spannende avonturen of informatieve boeken.


De Bijbel is te vergelijken met een bibliotheek. In de Bijbel zijn 66 boeken te vinden. In het Oude Testament staan 39 boeken, die voor de komst van Jezus naar de aarde zijn geschreven. De 27 boeken van het Nieuwe Testament zijn kort na Jezus leven op aarde geschreven.Sommige Bijbelboeken zijn heel kort, andere langer. En net als in de bibliotheek zijn er verschillende soorten boeken, zoals geschiedenisverhalen, uitspraken die over de toekomst gaan, liederen en brieven.


De boeken in de Bijbel zijn door verschillende mensen geschreven. God schreef de Bijbel niet zelf met Zijn eigen handen, maar Hij gaf de schrijvers gedachten of ideeën om te schrijven of Hij hielp hen te herinneren wat er gebeurd was. Andere keren gaf God de juiste woorden voor een gedicht of lied of hielp Hij hen om helder na te denken over dingen die ver weg of in de toekomst zouden gaan gebeuren. Zo werden de schrijvers 'geïnspireerd' door de Heere en schreef elk op zijn eigen manier een stukje van de Bijbel. Al die stukjes samen vormen wel één geheel.


28 ZDA geloofspunten voor kinderen 1 de Bijbel het Woord van God

Zo is de Bijbel dus eigenlijk Gods boek. De Bijbel wordt ook wel eens het Woord van God of de Heilige Schrift genoemd, omdat het een lang bericht van God is.


Door de bijbel te lezen en bestuderen, leren we meer over God, wie Hij is en hoe Hij ons wil helpen. Als we de Bijbel lezen, kunnen we God als het ware tot ons horen spreken. De Bijbel vertelt ook over Zijn liefde, vertelt de waarheid en hoe we het beste kunnen leven. In

2 Timotheüs 3:16-17 staat:"Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust." Dat betekent dat God ons de Bijbel heeft gegeven om uit te leren. Het laat ons zien wat goed en fout is, zodat we kunnen weten hoe we moeten leven en elkaar daarbij kunnen helpen. Daarom kom je in deze lessen nog heel wat Bijbelteksten tegen.


Puzzel

Vind de bijbelboeken in deze woordzoeker.


28 ZDA geloofspunten voor kinderen 1 de Bijbel het Woord van God

Amos

Daniel

Deuteronomium

Esther

Exodus

Ezechiel

Ezra

Galaten

Genesis

Habakuk

Haggai

Handelingen

Hooglied

Hosea

Jakobus

Jeremia

Jesaja

Job

Joel

Johannes

Jona

Jozua

Judas

Klaagliederen

Koningen

Korinthe

Kronieken

Leviticus

Lukas

Maleachi

Markus

Mattheus

Micha

Nahum

Nehemia

Numeri

Psalmen

Richteren

Ruth

Samuel

Sefanja

Spreuken

Titus

Zacharia


Ten slotte

We hopen dat jullie het leuk vonden en dat je al een beetje beter antwoord kan geven op de vraag waarmee we begonnen: "Wat geloven wij?".


De geloofspunten voor volwassenen zijn hier terug te vinden.


Binnenkort kan je de volgende les op deze website terugvinden.


27 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page