top of page
  • Sabbatvierende ZDA gemeente

Voor kinderen: 28 Geloofspunten, deel 11

Wat geloven wij?

Dat is een vraag die je misschien niet zo makkelijk kan beantwoorden. Want er is zo veel over te vertellen! En misschien weet je ook nog niet alles. Wat wij, zevendedagsadventisten, geloven heeft de kerk voor volwassenen samengevat in de 28 geloofspunten. In die geloofspunten staat kort beschreven wat de Bijbel ons leert.


Om voor kinderen de 28 geloofspunten begrijpelijk te maken, komen hier 28 lessen, die de kinderen kennis laat maken met de basisprincipes van het adventisme.


Deel 8 tot en met 11 gaan over hoe God de mensen redt van het zonde-probleem.


Groeien in Jezus

28 geloofspunten voor kinderen, deel 11 groeien in Jezus

Afgelopen zomer groeide er voor het eerst een zonnebloem in mijn achtertuin. Ik was er zo blij mee! Al jaren probeerde ik zo'n mooie, gele bloem te kweken, maar het mislukte iedere keer. Steeds zaaide ik zonnebloemzaadjes. Na een aantal dagen begon er wat te groeien. De eerste blaadjes staken boven de grond uit en soms groeide de zonnebloem nog een beetje groter. Maar iedere keer wist een slak mijn bloemen te vinden en at ze in de nacht helemaal op... Had ik mijn zonne-bloemetjes maar beter beschermd tegen die slakken.


Christenen lijken een beetje op de zonnebloemen uit het voorbeeld. Een zaadje heeft aarde, water, licht en warmte nodig om te ontkiemen en te groeien. Een christen groeit ook, "in genade en kennis" zoals we in 2 Petrus 3:18 lezen.

28 geloofspunten voor kinderen, deel 11 groeien in Jezus

De bloem had bescherming tegen de slak nodig om verder te groeien. Wij hebben ook bescherming nodig tegen onze vijand, satan. En die krijgen we van Jezus; Hij is onze beste beveiliging ooit. Hij heeft de duivel verslagen door voor ons te sterven aan het kruis en weer op te staan.


Als we Jezus volgen, leven we ook met de Heilige Geest in ons hart. Elke dag mogen we een klein beetje verder groeien en meer zoals Jezus zijn. We groeien door te bidden en uit de Bijbel te leren. We groeien als we liederen zingen waarmee we God prijzen en als we naar een kerkdienst gaan. Ook groeien we als we mensen helpen en hen over Gods liefde vertellen. Zo gaan we steeds meer op Jezus lijken.


Puzzel

Als je de juiste woorden hebt ingevuld vind je de verborgen oplossing in de grijze balk. Gelijke nummertjes in de hoek linksboven zijn gelijke letters.


28 geloofspunten voor kinderen, deel 11 groeien in Jezus, puzzel

Ten slotte

We hopen dat jullie het leuk vonden en dat je al een beetje beter antwoord kan geven op de vraag waarmee we begonnen: "Wat geloven wij?".


De geloofspunten voor volwassenen zijn hier terug te vinden.


Morgen kan je de volgende les op deze website terugvinden.Comments


bottom of page