top of page
  • Sabbatvierende ZDA gemeente

Voor kinderen: 28 Geloofspunten, deel 3

Wat geloven wij?

Dat is een vraag die je misschien niet zo makkelijk kan beantwoorden. Want er is zo veel over te vertellen! En misschien weet je ook nog niet alles. Wat wij, zevendedagsadventisten, geloven heeft de kerk voor volwassenen samengevat in de 28 geloofspunten. In die geloofspunten staat kort beschreven wat de Bijbel ons leert.


Om voor kinderen de 28 geloofspunten begrijpelijk te maken, komen hier 28 lessen, die de kinderen kennis laat maken met de basisprincipes van het adventisme. De eerste vijf geloofspunten gaan over wie God is en hoe we van en over Hem kunnen leren.


God de Vader

ZDA geloofspunten voor kinderen 3 God de Vader

Bij het vorige geloofspunt hebben we geleerd dat God de Vader één van de drie personen is die samen één God zijn.

Door in de Bijbel te lezen kunnen we ontdekken wie God de Vader is. Bijvoorbeeld in de Bijbeltekst hiernaast: 1 Timotheüs 1:17. Die tekst zegt dat God Koning is voor altijd. Hij is onvergankelijk, dat betekent dat Hij er altijd zal zijn en dat niets of niemand Hem kan doden. God is ook heel wijs. En we kunnen Hem niet zien, zoals we met onze ogen de wereld om ons heen zien.


Mozes vroeg God eens of hij Hem mocht zien. Ze waren al heel goede vrienden en Mozes wilde nog dichter bij God zijn en Hem nog beter leren kennen. God vindt het goed. Hij gaat langs Mozes, die in een kloof van de rots staat. Mozes mag God dan van de achterkant zien. Als Mozes later terugkomt bij de Israëlieten glanst zijn gezicht nog helemaal van het samenzijn met God. Dit is te lezen in Exodus 33 en 34.

ZDA geloofspunten voor kinderen 3 God de Vader

Dit was een heel speciale gebeurtenis. God laat zich niet zomaar zien. Toch wil God de Vader graag dat we Hem leren kennen en dat we ooit samen met Hem in de hemel zullen wonen. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon Jezus naar de mensen. Jezus leefde als mens op aarde. Dat helpt ons om beter te begrijpen wie God de Vader is. Jezus zegt: "Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien."Johannes 14:9.


In de volgende les leren we meer over Jezus, de Zoon van God.Puzzel

Los de rebus op. God is ....Ten slotte

We hopen dat jullie het leuk vonden en dat je al een beetje beter antwoord kan geven op de vraag waarmee we begonnen: "Wat geloven wij?".


De geloofspunten voor volwassenen zijn hier terug te vinden.


Binnenkort kan je de volgende les op deze website terugvinden.25 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

留言


bottom of page