top of page
  • Sabbatvierende ZDA gemeente

Zakelijke rekening geopend voor giften en donaties

Ede, 2 oktober - We zijn verheugd om aan te kondigen dat er recentelijk een bankrekening is geopend door de Sabbatvierende ZDA gemeente voor giften en donaties aan de Stichting ter Bevordering van Sabbatviering en de Adventboodschap (SBSA). De stichting heeft geen winstoogmerk en besteed de giften en donaties zorgvuldig voor de volgende doelen:

  1. Het organiseren van evenementen, bijeenkomsten en activiteiten ter verspreiding en bevordering van de christelijke, bijbelgetrouwe Adventboodschap. Primair zal dit in Ede voor de Sabbatvierende ZDA gemeente zijn, maar we zullen dit, zover God het ons toestaat, verder uitbreiden.

  2. Het ondersteunen en faciliteren van zendingsactiviteiten en projecten, zowel nationaal als internationaal. Daar waar zendingsactiviteiten ter verbreiding van Sabbatviering en de Adventboodschap in lijn zijn met onze doelstelling komen in aanmerking voor donaties.

  3. Het bevorderen van samenwerking tussen christelijke Sabbatvierende bijbelgetrouwe organisaties, kerken en gemeenschappen in Nederland. Wij zijn een onafhankelijke gemeente, maar zijn ons bewust dat we niet alleen in het zendingsveld staan. Daar waar samenwerking mogelijk is en dit past binnen de opdracht, die we van onze Leidsman hebben ontvangen, werken we samen.

  4. Het bieden van educatieve en informatieve bronnen en materialen ter ondersteuning van de christelijke, bijbelgetrouwe Adventboodschap in Nederland.

Deze zakelijke rekening is een belangrijke stap voorwaarts in onze gemeenschap en stelt ons in staat om op een efficiënte en transparante manier financiële bijdragen te ontvangen en beheren.


Bank

ABN/AMRO

Rekeningnummer

NL25 ABNA 0126 0483 12

Ten name van

Stichting ter Bevordering van Sabbatviering en de Adventboodschap


groei door giften en donaties

Waarom deze stap voor giften en donaties?

De opening van deze bankrekening is het resultaat van zorgvuldige overwegingen binnen onze geloofsgemeenschap. We begrijpen het belang van financiële transparantie en verantwoordelijkheid, vooral als het gaat om giften en donaties die worden gebruikt voor het ondersteunen van onze missie en activiteiten. Deze rekening biedt ons de mogelijkheid om deze middelen op een georganiseerde en professionele manier te beheren.

Daarnaast maakt het hebben van een zakelijke rekening het voor onze leden en donateurs gemakkelijker om bij te dragen. U kunt nu eenvoudig giften en donaties overmaken naar de aangewezen rekening.


Ten slotte

We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan deze nieuwe mogelijkheid om bij te dragen aan onze gemeenschap en onze missie om de betekenis van de Sabbat te omarmen, ons geloof te verdiepen en deze waarheid uit te dragen naar mensen in onze omgeving. Samen vieren we de Sabbat en zien we uit naar de vervulling van Jezus' beloften.

Voor meer informatie over hoe u kunt bijdragen aan de Stichting SBSA via deze zakelijke rekening, neemt u gerust contact met ons op.

Laat ons samen groeien in geloof en gemeenschap, terwijl we voortgaan op onze reis met de Heer van de Sabbat.

7 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

De Sabbat

Comments


bottom of page